St. TheobaldusgildeGemaakt door:

Laatst bijgewerkt op :

8-3-2023


Beste schutters,

Vroeger, dus voor de coronatijd, organiseerde het Sint Theobaldusgilde een lentecompetitie. De beperkingen door corona zijn opgeheven en wij pakken de uitdaging weer op door een Sint Theobaldus Competitie te organiseren: drie zaterdagmiddagen gezelligheid, sfeer en vriendschap. O ja, we schieten dan ook.

Wij nodigen jullie uit voor deelname aan deze competitie. Introducees en Jeugd vanaf 12 jaar mogen ook mee schieten. Zij kunnen dan kennismaken met de traditionele schietsport.

De datums zijn:
zaterdag 14 mei, 28 mei en 4 juni 2022.
Aanvang: 13:00 uur,
Plaats: Ut Gildehuus te Overloon, Stevensbeekseweg 2b.
Kosten: opgelegd wip en lepeltjes € 7,50 en voor de vrije hand € 2,50
2 van de 3 wedstrijden tellen voor het eindtotaal.
Er zijn div. prijzen voor de competitie opgelegd wip/lepeltjes en diverse prijzen voor de competitie vrije hand.

We hopen jullie te mogen begroeten op deze wedstrijd en wensen jullie een plezierige en (ont)spannende wedstrijd toe.

Met vriendelijke gildegroet,

Namens de schutters van het gilde, Bas van Wieringen.

Voor inlichtingen: Bas van Wieringen
Mobiel: 06 3095 9436
E-mail: wieringen.overloon@kpnmail.nl
Uitnodiging Theobaldus competitie wip met Geweer

Download hier het wedstrijdregle ment

Download hier de uitnodiging 2022